1974-ben az Egyesült Államok 11 városában a Transzcendentális Meditációs Programban résztvevők száma igazoltan elérte a lakosság egy százalékát.

Kutatások indultak a Transzcendentális Meditációs Program társadalmi hatásaival kapcsolatban. A kutatók megfigyelték, hogy amikor egy város lakosságának legalább egy százaléka gyakorolta a Transzcendentális Meditációt, a bűnözések száma csökkent az adott területen és ez a nyugalom, és ez  a rend és harmónia növekedését jelzi közösségi szinten.

A kutatók ezt a tendenciát a társadalom kollektív tudatának növekvő koherenciájával magyarázzák, ami a Maharishi-hatásnak nevezett jelenség részének tekinthető; Maharishi ezt a társadalmi jelenséget előre jelezte előadásaiban a Transzcendentális Meditáció Mozgalom kezdeti, még induló szakaszában (1962).

A gyarapodó adatok birtokában és a Maharishi-hatás széleskörű tudományos kutatása (párhuzamosan Meissner-effektushoz hasonlóan a fizikában) újra és újra felvetette a kollektív tudattal való kapcsolatot, a pozitivitás és a harmónia növekvő jelenlétét a nemzeti tudatban, ami a kutatási adatok alapján összefüggött azzal, hogy az adott város lakosságának egy százalék gyakorolta a Maharishi-féle Transzcendentális Meditációt. Mindez szélesebb értelemben felvetheti a lehetőségét egy maradandó világbéke és egy koherens, egységes társadalom létrejöttének, tökéletes kormányok létrehozásával.

 

Kiterjesztett Maharishi Effektus: Az korábban összegyűlt adatoknak megfelelően az 1976-ban bevezetett, sokkal haladóbb szintű TM-Sidhi Programtól sokkal nagyobb hatást vártak. Ez a jelenség is igazolódott, először 1978-ban, amikor 108 országban kampány szerűen végezték a TM-Sidhi Programot. A begyűjtött adatok alapján mindenhol észlelték a bűnözés mértékének csökkenését.

A globális adatokkal végzett kutatás egy új matematikai formulát eredményezett: a lakosság – reggel és este, egy helyen összegyűlt – Transzcendentális Meditációt végző és TM-Sidhi Programban részvevő egy százalékának négyzetgyöke elegendő ahhoz, hogy az egész lakosságban semlegesítse a negatív tendenciákat és előmozdítsa a pozitív irányokat.

Ez a formula azt jelentheti, hogy sok esetben csupán néhány száz ember által gyakorolt Maharishi Transzcendentális Meditációs Módszer, a TM-Sidhi Program elegendő lehet ahhoz, hogy egy egész nemzet számára a Természet Törvényeivel összhangban lévő életet valósuljon meg, városi, vidéki és egész nemzeti szinten is.

 

Globális Maharishi Effektus: A Globális Maharishi Efektus kedvező hatásait három nagy ’Maharishi Világbéke Gyűlés’ alkalmával bizonyították, amelyek két-három hetes időtartammal kerültek megrendezésre az Egyesült Államokban, Hollandiában és Indiában.

A Globális Maharishi Effektust országonként egy-egy 7000 fős TM-Sidhi Programot (Yogic Flying) gyakorló csoport hozta létre; 7000 ember körülbelül a világ lakosság egy százalékának a négyzetgyöke.

A Maharishi Effektusról, a Kiterjesztett Maharishi Effektusról és a Globális Maharishi Effektusról számos magas szinten ellenőrzött kutatás jelent meg világhírű tudományos folyóiratokban. Ezek a tanulmányok a legprecízebb kutatási és statisztikai módszereket használták fel, hogy pontosan kiértékelhessék e technikákat gyakorló, egységet teremtő csoportok hatását a városok, vidékek, nemzetek és az egész világ életére.

A Globális Maharishi Effektus titka az a jelenség, amit a fizikában a ’tér hatás’-nak neveznek, vagyis a koherencia és pozitivitás a – kvantum fizikából ismert – u.n. „végtelen kölcsönhatás teréből” adódik, mely egyben a tudatnak is a legkisebb önirányító tere. Ez az u.n. „Transzcendentális Tudat” tere, ami egy végtelen szervező erő és ezért a kreativitás forrása is egyben, mely az élet összes területét átjárja.

A Maharishi Effektussal kapcsolatos kutatások jelenleg is folyamatban vannak.